TRAMVAJE   TROLEJBUSY   AUTOBUSY   LANOVKA   OSTATNÍ   Z PROVOZU   JÍZDENKY   DOWNLOAD


Co možná nevíte o mariánskolázeňských tramvajích...

... první projekt pocházel z roku 1898.
... byly zřízeny čtyři výhybny: Nádraží, U Šumavy (dnes Chebská křižovatka), Mariánskolázeňský mlýn (dnes Cristal), Villa Nizza (dnes City Service).
... dráha byla úzkorozchodná (1000 m).
... kolaudace dráhy proběhla až 14. června 1905.
... návrhy na prodloužení byly hned dva, ale ani k jednomu nedošlo...
   ... 1. návrh (z 20. let) počítal s vedením po Hlavní třídě na Mírové náměstí.
   ... 2. návrh (z 1. pol. 30. let) navrhoval vést trať přes sady Václava Skalníka do Jugoslávské ulice, za divadlo a dále k Lesnímu prameni, kde by byla ukončena smyčkou.